Norsk

Fond pro podporu výzkumu

Česky English Íslenska Liechtenstein Norsk

Start page

Grunninformasjoner

Fond til forskningsstøtte (Fondet) er en spesifikk form for hjelp (et blokktilskudd), med det den finansielle mekanisme av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og den finansielle mekanisme av Norge (EØS FM og Norges FM), med medvirkning fra det tsjekkiske statsbudsjettet, muliggjør realisering av prosjekter på området av støtte til samarbeid mellom tsjekkiske forskningsinstitusjoner og organisasjoner og partnere i giverland.

Med disse finansielle mekanismene bidrar stater tilsluttet Det europeiske frihandelsforbund (Island, Liechtenstein og Norge) til økonomisk svakere land tilsluttet Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (særlig til nye EU-medlemsland) til utviklingsprosjekter på prioritetsområder.

Den tsjekkiske republikk er blant mottakerlandene og det er bevilget her 110,91 millioner € til prosjekter. Prinsippet for utnyttelse av midler fra disse finansielle mekanismene er at det handles om tilleggskilder som ikke skal ersatte et støtte fra andre offentlige kilder (f. eks. EU).

Mellom 2008 og 2011 kan Fondet disponere over midler opptil 4 841 455 € og de fordeles etter grunnlag av tre åpne oppfordringer til levering av søknad om suprosjekter i tiltak A og B.

Prioritetsområder for støtte fra Fondet er:

1.Oppbevaring av Den europeiske kulturarven
2.Miljøvern
3.Utvikling av menneskeressurser
4.Helvesen
5.Støtte til bærekraftig utvikling
6.Barnas livsbetingelser

Subprosjektene i tiltak A skal konsentreres til aktiviteter som inkluderer overlevering av kunnskaper på området forskning og utvikling, med hensyn til innovative tilganger og komplekse løsninger (f. eks. metoder, framgangsmåter, teknologier, nye patenter og prototyper, industrielle utnyttelser). Subprosjektene A kan få tilskudd mellom 25 000 og 250 000 € og de kan vare 8 – 18 måneder. Tilskuddsøkere til subprosjekter A kan være bare tsjekkiske subjekter som må alltid ha en partner i giverland.

Subprosjektene i tiltak B skal konsentreres til kortsiktig expertutveksling (max. 4 måneder) på konferanser og aksjoner (sam)organiserte av giverland – alltid med hensyn særlig til forbereding av nye prosjekter, overlevering av kunnskaper på forskningsområdet, til forbereding av nye patenter, prototyper og industrielle applikasjoner. Subprosjektene B kan få et tilskudd opptil 5 000 €. Tilskuddsøkere til subprosjekter B kan være eksperter fra Det tsjekkiske republikk eller fra giverlandene som ikke er innkludert i et løpende prosjekt støttet av EØS FM og  Norges FM.

Mekleren av Fondet, Det nasjonale utdannelsesfond, det nyttige selskap, skal informere, på tsjekkisk og engelsk, gjennom disse sidene om muligheter for søknadslevering, enkelte aksjoner og nyheter fra Fondet.

For alvorlige interessenter for Fondets aktiviteter og tilbud forberedes det detaljerte informasjoner, enkelte skjema, håndbøker, anvisninger, veiledninger og et diskusjonsforum, alt tilgjengelig etter registrasjon.

eeagrants.cz  |  eeagrants.org

 Tvorba www stránek: www.netservis.cz © 2008, National Training Fund – all rights reserved