eea-researchfund.cz

Fond pro podporu výzkumu - Vulcania

Česky English Íslenska Liechtenstein Norsk

Úvodní stránka
Základní informacezjistit více
Expertní panelzjistit více
Řídící výborzjistit více
Zprostředkovatelzjistit více
Znát abaout kryptoměny pro obchodování – https://www.tarifs.org/vulcania-tarif

Vítáme Vás na stránkách Fondu pro podporu výzkumu, který ukončil svou činnost 30. 4. 2022

Nové programové období se v současné době připravuje a předpokládá se, že jeho součástí bude i podobný fond pro podporu výzkumu.

Zprostředkovatel budoucího fondu zatím není vybrán.

Přejeme Vám všem pěkné prožití prázdnin, vánočních svátků a Velikonoc 2012 a také hodně trpělivosti 🙂.

(31.5.2022)

Ukončení subrojektů Fondu pro podporu výzkumu (zobrazeno 1138x)

29 dubna 2022 byly konečným příjemcům grantů odeslány poslední prostředky podle schválených vyúčtování a skončila tak aktivní činnost Fondu. Nyní se zabýváme administrativním ukončováním a sumarizací výsledků vaší činnosti. Pro další programové období je přichystán obdobný fond, o jeho rozsahu a přesném zaměření zatím nic bližšího nevíme, ani to, kdo bude vybrán, aby jej řídil.
více

(25.2.2022)

Dalších šest podpořených žádostí o grant (zobrazeno 2551x)

V dodatečné výzvě B probíhají jednání s vybranými žadateli o aktualizaci rozpočtů jejich subprojektů. Výsledkem je, že dnes (25.2.2022) mohlo být oznámeno dalším šesti žadatelům (s nižším – ale dostačujícím – bodovým hodnocením), že obdrží grant.

Jedná se o tyto žadatele:
více

(20.2.2022)

Poznámky k oprávněnosti výdajů (zobrazeno 2180x)

S ohledem na časté dotazy sděluje Zprostředkovatel (citací z Manuálu a jeho přílohy č. 10):

Výdaje mohou být oprávněné jen za předpokladu, že jsou nezbytné k realizaci subprojektu, jsou zachyceny v rozpočtu subprojektu (případně v jeho změnách) a jsou prokazatelně efektivní.
Účtování musí probíhat v souladu s národními předpisy. Souhrn výdajů (které tvoří tzv. “per diem”) nesmí překročit sazby stanovené Evropskou Komisí.
Základním předpisem je v ČR Zákoník práce:
více

(15.2.2022)

Oprávněnost výdajů pro subprojekty B/4 (zobrazeno 2493x)

Vzhledem ke krátkým termínům pro realizaci subprojektů 4. výzvy opatření B Fondu je Manuálem pro implementaci prodlouženo období oprávněnosti výdajů: „Oprávněnost výdajů subprojektu B je časově omezena oznámením o vybrání žádosti k udělení grantu a 14. dnem po ukončení subprojektu.“
Pro dosud vybrané subprojekty je dnem oznámení pondělí 14.2.2022.
více

(14.2.2022)

Poznámky k hodnocení žádostí o grant ve výzvě B/4 (zobrazeno 2355x)

Po ukončeném hodnocení žádostí postupně rozesíláme všem žadatelům sdělení o výsledku hodnocení jejich žádosti. Tato sdělení jsou založena na předem připravených textech. Bohužel nejsme z kapacitních důvodů schopni odpovídat na dotazy o detailech hodnocení jednotlivých žádostí. Proto níže uvádíme jakési shrnutí, které vám může napovědět, proč vaše žádost uspěla, či neuspěla:
více

Nejčtenější články

Novinky

05.01.21

První žádost v dodatečné výzvě předložena

První žádost v dodatečné výzvě předložila Univerzita Palackého v Olomouci na cestu 3 expertů na Island. Žádají o grant ve výši 7950 EUR na 16 denní pobyt na Islandské univerzitě.

03.01.21

Předkládání a hodnocení žádostí B

Upozorňujeme žadatele, že žádosti v dodatečné výzvě opatření B jsou hodnoceny postupně podle pořadí, ve kterém byly doručeny. Vzhledem ke zkrácenému času pro celou výzvu uvítáme,…

23.12.20

4 výzva opatření B

Byli jsme informováni, že dodatečná, 4. výzva pro subprojekty výměny expertů byla schválena. Její vyhlášení můžete očekávat v nejbližsích dnech.RSS

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Research Support Fund Vulcania

Basic information
Expert Panel
Steering Committee
Intermediary

Welcome to the Research Support Fund website

You can find basic and interesting information in this public section. Many other features are available after the simple registration process.

Personal user account provides:

Resuscitation and intensive care unit for children opened in Prague (Displayed 3x)
On 24 March, an EEA Grants supported reconstructed sesuscitation and intensive care unit for children with highly contagious diseases was opened at the Thomayer University Hospital in Prague, the Czech Republic.
more

(8.6.2022)

Supporting researchers across Europe (Displayed 48x)

Eight academic research funds have been established under the EEA and Norway Grants. The funds support a broad spectrum of research activities, with a special focus on environment, sustainable development and health.
more

(4.5.2022)

Final projects approved (Displayed 24x)

Today, Iceland, Liechtenstein and Norway committed the remaining funding of the EEA and Norway Grants 2004-2022. 1249 projects, programmes and funds in the 15 beneficiary states are supported to reduce economic and social disparities in Europe. 30.04.2022
more

(10.3.2022)

(E)QUALITY 2022 – Nordic conference on gender and research (Displayed 18x)

Quality in research is important. But what do we actually mean by quality? How can it be measured and strengthened? And what role does gender play in this?
more

(4.3.2022)

EEA and Norway Grants: HEALTH AND CHILDCARE (Displayed 49x)

Health and childcare is a central priority for the EEA and Norway Grants. More than €100 million has already been allocated to the health and childcare sector in Central and Southern Europe, through 160 different projects in eight beneficiary states.
more

The most displayed articles.

News

19.11.21

50 proposals delivered within Call for expert exchange

Till the deadline (Nov 19, 2009) 50 proposals for small expert exchange grants were delivered to Intermediary. 5 of them are cancelled.

08.09.21

New Call for proposals – small expert exchange grants

Read the section Calls for details.

16.06.21

Partners in sub-projects

List of all partners in sub-projects within the Measure A was improved and placed in new section “Partners” – available for registered users.RSS

Mo Tu We Th Fr Sa No
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Grunnupplýsingar

Þróunarsjóðurinn er sérstakur sjóður sem veitir styrki (block grant) og er annars vegar fjármagnaður með framlögum frá aðildarríkjum EES/EFTA og hins vegar með beinum fjárframlögum frá Noregi. Tékknesk yfirvöld leggja einnig fram fé til sjóðsins í fjárhagsáætlun ríkisins. Markmið sjóðsins er að styrkja framkvæmd verkefna sem styðja samstarf tékkneskra rannsóknarstofnanna og samtaka og aðila í aðildarríkjum EES/EFTA.

EFTA-ríkin (Ísland, Lichtenstein og Noregur) styðja með sínum fjárframlögum þróunarverkefni í fjárhagslega bágstöddum aðildarríkjum EES (sérstaklega nýjustu aðildaríkjunum). Tékkland er meðal móttökulandanna. Hér er áætlað að veita 110,91 mil. €. í sjóðinn. Aðalskilyrði fyrir veitingu styrks er sú að styrkur frá sjóðnum komi ekki í stað stuðnings frá öðrum opinberum aðilum (t.d. frá Evrópusambandinu).

Á tímabilinu 2008-2011 verður heildarfjármagn sjóðsins allt að 4.841.455 €. Auglýst verður þrisvar á þessu tímabili eftir styrkumsóknum. Upphæðir styrkja og skilyrði fyrir styrkveitingu fer eftir hvaða flokki, A eða B, verkefnið fellur undir (sjá hér fyrir neðan).

Megináhersla er lögð á að styðja við verkefni á sviði:

 1. menningararfleifðar
 2. umhverfismála
 3. mannauðsþróunar
 4. heilsuverndar
 5. sjálfbærrar þróunar
 6. aðstöðu barna
  Verkefni sem falla undir flokk A sérhæfa sig í starfsemi sem fela í sér yfirfærslu kunnáttu á sviði rannsókna og þróunar með áherslu á nýstárlega hugsun og heildarlausnir (t.d. aðferðir, tækni, ný einkaleyfi og frumgerðir, iðnaðarnýtingu). Verkefnin geta fengið úthlutaðan styrk sem nemur 25.000 – 250.000 € og má lengd verkefnis vera 8 – 18 mánuðir. Einungis tékkneskir aðilar geta sótt um styrk úr flokki A og skilyrði er að verkefnin fái mótframlög frá styrkjalöndunum.

Verkefni sem falla undir flokk B sérhæfa sig í skammtíma mannaskiptum á sérfræðingum (í mesta lagi 4 mánuði) í sambandi við ráðstefnur eða atburði sem styrkjalöndin munu (að hluta til) standa fyrir – með áherslu á undirbúning nýrra verkefna, á yfirfærslu kunnáttu, á undirbúning nýrra einkaleyfa, frumgerða og iðnaðarnotkunar. Verkefnin geta fengið úthlutað styrkjum sem nema allt að 5.000 €.Bæði tékkneskir sérfræðingar og sérfræðingar frá öðrum styrkjalöndum geta sótt um styrk úr flokki B og skilyrði fyrir styrkveitingu er að verkefnin séu ekki styrkt á neinn hátt af öðrum aðildarríkjum EES.

Á þessari síðu mun milligönguaðli sjóðsins, Þjóarmenntunarsjóðurinn (Národní vzdělávací fond) veita upplýsingar til sérfræðinga, bæði á tékknesku og ensku, um möguleika á því að sækja um, um einstaka viðburði og birta fréttir af sjóðinum.

Fyrir áhugasama um starfsemi sjóðsins liggja fyrir, eftir skráningu, nákvæmar upplýsingar, eyðiblöð, handbækur, leiðarvísir, viðtöl og aðgang að spjallrás.


Grundinformationen

Der Fond zur Forschungsförderung (der Fond) ist eine spezifische Form der Hilfe (ein Blockzuschuss), mit der der Finanzmechanismus des Europäischen Wirtschaftsraumes und der Norwegische Finanzmechanismus (FM des EWR und FM Norwegens), mit einer Beisteuer aus dem tschechischen Staatsetat, die Realisierung von Projekten im Bereich der Förderung der Mitarbeit der tschechischen Forschungsinstitutionen und Organisationen mit Partnern in Spendeländern ermöglichen.

Mit diesen Finanzmechanismen leisten die Staaten der Europäischen Freihandelszone (Island, Liechtenstein und Norwegen) den ökonomisch schwächeren Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes (insbesondere den neuen EU-Mitgliedsstaaten) einen Beitrag zu Entwicklungsprojekten in Prioritätsbereichen.

Die Tschechische Republik ist unter den Empfangsländern und für Projekte ist hier 110,91 Millionen € ausgegliedert. Der Grundsatz von Ausnutzen der Mittel aus diesen Finanzmechanismen ist, dass es sich um zusätzliche Finanzquellen handelt, die die Förderung aus anderen öffentlichen Quellen (z. B. EU) nicht ersetzen sollen.

Der Fond kann in den Jahren 2008 – 2011 über Mittel bis in Höhe von 4 841 455 € disponieren und wird sie auf Grund von drei öffentlichen Aufforderungen zum Einreichen von Gesuchen auf Subprojekte in Maßnahmen A und B verteilen.

Die Prioritätsbereiche für die Förderung aus dem Fond sind:

 1. Die Beibehaltung der Europäischen Kulturerbschaft
 2. Der Umweltschutz
 3. Die Entwicklung der Menschenquellen
 4. Das Gesundheitswesen
 5. Die Förderung der nachhaltigen Entwicklung
 6. Die Lebensbedingungen der Kinder
  Die Subprojekte in der Maßnahme A werden auf die Tätigkeiten gerichtet, die Übergabe von Kenntnissen im Bereich der Forschung und Entwicklung einbeziehen, im Hinblick auf innovative Zugänge und komplexe Lösungen (z. B. Methoden, Verfahren, Technologien, neue Patente und Prototypen, industrielle Ausnützung). Die Subprojekte A werden Zuschüsse in Höhe von 25 000 – 250 000 € bekommen können und werden die Dauer von 8 – 18 Monaten haben können. Die Bittsteller um Zuschüsse für ein Subprojekt A können nur tschechische Subjekte sein, die immer einen Partner aus den Spendeländern haben müssen.

Die Subprojekte in der Maßnahme B werden auf einen kurzfristigen Austausch (max. 4 Monate) von Experten gerichtet, anlässlich der von den Spendeländern (mit)organisierten Konferenzen oder Veranstaltungen – immer im Hinblick insbesondere auf die Verbreitung von neuen Projekten, die Übergabe von Kenntnissen im Bereich der Forschung, die Verbreitung von neuen Patenten, Prototypen und industriellen Applikationen. Die Subprojekte B werden einen Zuschuss bis in Höhe von 5 000 € bekommen können. Die Bittsteller um einen Zuschuss für ein Subprojekt B können Experten aus der Tschechischen Republik wie auch aus den Spendeländern sein, die in keinem von dem FM des EWR oder von dem FM Norwegens unterstützten laufenden Projekt einbezogen sind.

Mittels dieser Seiten wird der Vermittler des Fonds, Nationaler Bildungsfond, eine gemeinnützige Gesellschaft, die Fachöffentlichkeit über die Möglichkeiten des Gesucheinreichens, über einzelne Aktionen und über Neuigkeiten des Fonds informieren.

Für ernsthafte Interessenten für die Tätigkeit und das Angebot des Fonds werden ausführliche Auskünfte, einzelne Formulare, Handbücher, Anweisungen, Konsultationen und ein Diskussionsforum vorbereitet, alles ist nach der Registrierung zugänglich.

--------------------------------------------------------

Grunninformasjoner

Fond til forskningsstøtte (Fondet) er en spesifikk form for hjelp (et blokktilskudd), med det den finansielle mekanisme av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og den finansielle mekanisme av Norge (EØS FM og Norges FM), med medvirkning fra det tsjekkiske statsbudsjettet, muliggjør realisering av prosjekter på området av støtte til samarbeid mellom tsjekkiske forskningsinstitusjoner og organisasjoner og partnere i giverland.

Med disse finansielle mekanismene bidrar stater tilsluttet Det europeiske frihandelsforbund (Island, Liechtenstein og Norge) til økonomisk svakere land tilsluttet Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (særlig til nye EU-medlemsland) til utviklingsprosjekter på prioritetsområder.

Den tsjekkiske republikk er blant mottakerlandene og det er bevilget her 110,91 millioner € til prosjekter. Prinsippet for utnyttelse av midler fra disse finansielle mekanismene er at det handles om tilleggskilder som ikke skal ersatte et støtte fra andre offentlige kilder (f. eks. EU).

Mellom 2008 og 2011 kan Fondet disponere over midler opptil 4 841 455 € og de fordeles etter grunnlag av tre åpne oppfordringer til levering av søknad om suprosjekter i tiltak A og B.

Prioritetsområder for støtte fra Fondet er:

 1. Oppbevaring av Den europeiske kulturarven
 2. Miljøvern
 3. Utvikling av menneskeressurser
 4. Helvesen
 5. Støtte til bærekraftig utvikling
 6. Barnas livsbetingelser
  Subprosjektene i tiltak A skal konsentreres til aktiviteter som inkluderer overlevering av kunnskaper på området forskning og utvikling, med hensyn til innovative tilganger og komplekse løsninger (f. eks. metoder, framgangsmåter, teknologier, nye patenter og prototyper, industrielle utnyttelser). Subprosjektene A kan få tilskudd mellom 25 000 og 250 000 € og de kan vare 8 – 18 måneder. Tilskuddsøkere til subprosjekter A kan være bare tsjekkiske subjekter som må alltid ha en partner i giverland.

Subprosjektene i tiltak B skal konsentreres til kortsiktig expertutveksling (max. 4 måneder) på konferanser og aksjoner (sam)organiserte av giverland – alltid med hensyn særlig til forbereding av nye prosjekter, overlevering av kunnskaper på forskningsområdet, til forbereding av nye patenter, prototyper og industrielle applikasjoner. Subprosjektene B kan få et tilskudd opptil 5 000 €. Tilskuddsøkere til subprosjekter B kan være eksperter fra Det tsjekkiske republikk eller fra giverlandene som ikke er innkludert i et løpende prosjekt støttet av EØS FM og Norges FM.

Mekleren av Fondet, Det nasjonale utdannelsesfond, det nyttige selskap, skal informere, på tsjekkisk og engelsk, gjennom disse sidene om muligheter for søknadslevering, enkelte aksjoner og nyheter fra Fondet.

For alvorlige interessenter for Fondets aktiviteter og tilbud forberedes det detaljerte informasjoner, enkelte skjema, håndbøker, anvisninger, veiledninger og et diskusjonsforum, alt tilgjengelig etter registrasjon.